Cursus Zelfverdediging voor Vrouwen

Informatie

Wil je sterker staan en jezelf kunnen verdedigen?

In deze 5-weekse cursus leer je spelenderwijs de basis om jezelf te kunnen verdedigen. Naast het leren loskomen, afstand maken en wegkomen, zullen we ook ingaan op de psychologische aspecten van zelfverdediging: wat kun je doen om een bedreigende situatie te voorkomen en hoe blijf je in actie in plaats van te bevriezen? In een hechte groep vrouwen trainen we samen om elkaar sterker te maken.

De cursus wordt gegeven op dinsdagavond 19:00-20:30 aan het Zuiderpark 20 in Groningen, in het gebouw van Eiland van Groningen. De kosten voor de cursus zijn €100,-.

Cursusdata

In september start een nieuwe cursus:

28 September
5 Oktober
12 Oktober
19 Oktober*
26 Oktober
*deze dinsdag valt in de herfstvakantie

Interesse?

Meld je aan via: womensselfdefensegroningen@gmail.com