Cursus Zelfverdediging voor Vrouwen

Informatie

Wil je sterker staan en jezelf kunnen verdedigen?

In deze 5-weekse cursus leer je spelenderwijs de basis om jezelf te kunnen verdedigen. Naast het leren loskomen, afstand maken en wegkomen, zullen we ook ingaan op de psychologische aspecten van zelfverdediging: wat kun je doen om een bedreigende situatie te voorkomen en hoe blijf je in actie in plaats van te bevriezen? In een hechte groep vrouwen trainen we samen om elkaar sterker te maken.

De cursus wordt gegeven op dinsdagavond 19:00-20:30 aan het Zuiderpark 20 in Groningen, in het gebouw van Eiland van Groningen. De kosten voor de cursus zijn €100,-.

Cursusdata

In september 2022 start een nieuwe cursus.

6 September
13 September
20 September
27 September
4 Oktober
(25 oktober begint cursusronde 2)

Interesse?

Meld je aan via: womensselfdefensegroningen@gmail.com